Nến – Các Mô Hình Nến Đảo Chiều (Phần 1/3)

0
3299

Chào các bạn!

Ở bài này chúng ta cùng học các mô hình nến báo đỉnh đảo chiều, đây là những mô hình nến, rất ngắn và rất nhanh. Việc tận dụng mô hình này kèm với các công cụ khác cũng cho một hiệu ứng rất đáng tin cậy. Chúng ta cùng điểm qua một số mô hình nến báo đỉnh/đáy nhé!

Các mô hình nến đảo chiều báo đỉnh

1. Mô hình Abandoned Baby (độ tin cậy cao)

2. Mô hình Dark Cloud Cover (độ tin cậy cao)

3. Mô hình Evening Doji Star (độ tin cậy cao)

4. Mô hình Evening Star (độ tin cậy cao)

5. Mô hình Three inside down (độ tin cậy cao)

 

6. Mô hình Three outside down (độ tin cậy cao)

7. Mô hình Advance Block (độ tin cậy trung bình)

8. Mô hình Breakaway (độ tin cậy trung bình)

9. Mô hình Deliberation (độ tin cậy trung bình)

10. Mô hình Downside Tasuki Gap (độ tin cậy trung bình)

11. Mô hình Dragonfly Doji (độ tin cậy trung bình)

12. Mô hình (độ tin cậy trung bình)

13. Mô hình Gravestone Doji (độ tin cậy trung bình)

14. Mô hình Hanging Man (độ tin cậy trung bình)

15. Mô hình Meeting Lines (độ tin cậy trung bình)

16. Mô hình Tri Star (độ tin cậy trung bình)

 

Các mô hình nến đảo chiều báo đáy

1. Mô hình (độ tin cậy cao):

2. Mô hình Morning Star (độ tin cậy cao)

3. Mô hình Three Inside Up (độ tin cậy cao)

4. Mô hình Three Ouside Up (độ tin cậy cao)

5. Mô hình Three White Soldier (độ tin cậy cao)

6. Mô hình Breakaway (độ tin cậy trung bình)

7. Mô hình Doji Star (độ tin cậy trung bình)

8. Mô hình Dragon Fly Doji (độ tin cậy trung bình)

9. Mô hình Engulfing (độ tin cậy trung bình)

10. Mô hình Hammer (cây búa) (độ tin cậy trung bình)

11. Mô hình Ladder Bottom (độ tin cậy trung bình)

12. Mô hình Morning Star (độ tin cậy trung bình)

13. Mô hình Piercing Line (độ tin cậy trung bình)

14. Mô hình Three Stars In The South (Ba ngôi sao phương nam) (độ tin cậy trung bình)

15. Mô hình Tri Star (Ba ngôi sao Doji) (độ tin cậy trung bình)

 

LEAVE A REPLY